Frangipani Stem

Frangipani Stem

More Views

Frangipani Stem

  • 68cm
  • Code:HF3824C-YEL